Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

हेटौँडा

बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

हेटौँडा

images

हरि प्रसाद ओझा
हरि प्रसाद ओझा

ईन्जिनियर (अधिकृतस्तर आठौं)

(सूचना अधिकारी)

9855074453

(प्रवक्ता)

9855074453


हरि प्रसाद ओझा
हरि प्रसाद ओझा

ईन्जिनियर (अधिकृतस्तर आठौं)

(सूचना अधिकारी)

9855074453

(प्रवक्ता)

9855074453

श्री यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
०५७-५२०४७८, 9855075453

सम्पर्क
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-01-09 10:23:40

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय